SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞE İLİŞKİN SINAV DUYURUSU

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve KHK’nın uygulanmasına ilişkin 01/01/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 üncü ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” çerçevesinde, sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı aynı KHK’nin 14. Maddesine istinaden yapılacak olan sözlü sınav 09.03.2018 tarihinde Diyarbakır Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü hizmet binası İdari ve Mali İşler biriminde saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayın/adayların sınav saatinde hazır bulunması gerekmektedir.